Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

RAZLIKA IZMEĐU UDRUGE U SUSTAVU POREZA NA DOBIT I U SUSTAVU PDV-a

Udruga koja na vlastitu inicijativu ili odlukom Porezne uprave prijavi gospodarsku djelatnost, postaje obveznikom poreza na dobit, ali NE i obveznikom PDV-a.

Porez na dobit se plaća jednom godišnje, i to u tekućoj godini za prethodnu na temelju predanog PD obrasca Poreznoj upravi. U PD obrazac se unose svi prihodi i rashodi koji se odnose na obavljanje gospodarske djelatnosti, te se na dobivenu osnovicu obračunava porez na dobit u iznosu od 20%.

Obveznikom PDV-a, Udruga postaje na vlastitu inicijativu, odlukom Porezne uprave ili prelaskom granice prihoda u iznosu od 230.000,00 kn (nisu uključene donacije i članarine). Tada je udruga obavezna prilikom izdavanja svojih računa na osnovicu obračunati 25% PDV-a, i predavati mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a Poreznoj upravi, gdje se PDV (izlazni računi) prebija s pretporezom (ulazni računi npr. od dobavljača). Bitno je napomenuti da se ne smiju prebijati računi od goriva i reprezentacije.

Autor: Ivana Ožegović

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner