Mladi i građanski odgoj

Projekt : MLADI I GRAĐANSKI AKTIVIZAM – 1. radijska emisija, Intervju: Dr.sc. Boris Jokić

Neprofitni medijski projekt „ MLADI I GRAĐANSKI AKTIVIZAM „ realizira se uz potporu Agencije za elektroničke medije (AEM) kroz serijal edukativno-informativnih radio emisija koje se emitiraju na lokalnim radio stanicama.

Stina   Mladi

Projekt želi osigurati određene informativno-edukativne sadržaje namijenjena mladoj populaciji kroz koje bi upozorio na značaj i mogućnosti razvoja i prakticiranja građanskog aktivizma za mlade te mogućnosti njihovog pozitivnog utjecaja i doprinosa razvoju njihovih sredina i zajednica ali i društva u cjelini.

Projektom se želi doprinijeti informiranju i motiviranju mladih da preuzmu aktivniju ulogu u svom neposrednom životnom i društvenom okruženju, upoznati ih s ključnim pretpostavkama takvog djelovanja, njihovim formama i sadržajima te rezultatima do kojih takvo djelovanje dovodi. Sadržaj emisija imati će informativne i edukativne elemente. Kroz emisije bi se stalno elaborirali sadržaji važni za građanski aktivizam: informiranost, medijska pismenost, politička i društvena odgovornost, društvene inicijativa, politička i građanska paticipacija, ljudska prava, problemi posebno ranjivih društvenih skupina, značaj tolerancije, borba protiv diskriminacije svih vrsta, značaj održivog razvoja, zaštite okoliša itd. te načini kako se mladi mogu uključiti u ove procese i u rješavanje određenih problema : kakva su njihova prava , kakve im mogućnosti stoje na raspolaganju, koje metode i institucije mogu koristiti i na koji način , kakve su prakse u tom pogledu poznate i što mogu biti pozitivni primjeri njihova aktivizma odnosno koje moguće rezultate taj aktivizam donosi.
U realizaciji ovih sadržaja redakcija će koristiti i dodatno razvijati široku suradničku mrežu Instituta STINE. Posebno ćemo biti fokusirani i oslonjeni na predstavnike civilnog društva ( poglavito udruge, organizacije i institucije koje se bave problematikom mladih ili su dio njihovog društvenog organiziranja) te različite eksperte, istraživače i javne radnike usmjerene na teme našeg projekta, a naravno poseban prostor u emisijama biti otvoren upravo mladim aktivistima, njihovim projektima , iskustvima, saznanjima, ali porukama.

GRAĐANSKI AKTIVIZAM JE KLJUČAN AKO ŽELIMO DA HRVATSKA KRENE NAPRIJED, A GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE NUŽANI SU KAKO BI U TO UKLJUČILI I MLADE
Intervju: Dr.sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i član Savjetodavnog odbora Europske mreže za građanski odgoj i obrazovanje.

 
: