Poljaci u Hrvatskoj i njihovi potomci na novogradiškom području

Poljska manjina jedan je od 22 priznate nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Na hrvatski etnički prostor su se doseljavali od kraja 19. stoljeća do aktualnoga doba i to u dva glavna vala.

Opširnije...

Tko god je htio raditi bio je dobrodošao u novogradišku Češku besedu

Iako Češka besedaNova Gradiška i okolica već neko vrijeme nije aktivna kao udruga, članovi, koji su rado dolazili na druženja, čuju se, u kontaktu su, a neki od njih povremeno se i sastanu.

Jedna od „veteranki“ novogradiške Češke besede je Marija Leskovar-Marijanka, članica od 2.000 godine kada je udruga i osnovana, a tada su imali oko 130 članova.

Opširnije...

Okuplja ljude, brine o starijima, pomaže...

Tako su svoju sumještanku i zamjenicu načelnika u Općini Dragalić Ranku Milojković opisali njezini prijatelji i pripadnici srpske nacionalne manjine iz čijih redova je i predstavnica u izvršnoj vlasti ove jedinice lokalne samouprave.

Mandat je dobila na lokalanim izborima 2017. godine sa ostvarenih 62,07% glasova prilikom izbora zamjenika općinskog načelnika iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine. Ovu dužnost obnaša do svibnja slijedeće godine, a kako nam je rekla, u planu joj je kandidirati se ponovno za ovu dužnost, ukoliko ne dođe do kakvih zakonskih promjena sukladno najavama o novom teritorijalnom ustrojstvu u RH

Opširnije...

Za kvalitetniji život Roma na području Brodsko-posavske županije

Pripadnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem Vijeća i predstavnika.

           

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina u lokalnim jedinicama u kojima pripadnici manjina sudjeluju u ukupnom stanovništvu s najmanje 1,5%, u općinama i gradovima na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine te u županijama na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine biraju se Vijeća, a u jedinicama na čijem području živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, bira se predstavnik nacionalnih manjina.

Opširnije...

O Programima i aktivnostima za uključenje romske populacije u život zajednice

Grad Nova Gradiška provodi programe i aktivnosti usmjerene ka socijalizaciji i uključenju romske populacije u život ove sredine te im na taj način omogućuje i kvalitetniji život.

Najveći broj romskih obitelji na području grada Nova Gradiška živi u južnom dijelu grada, u Ulici Ivana Domca, Gaju, Segedu, a nastanjeni su i u Kovačevcu, naselju u zapadnom dijelu grada.

Opširnije...

U Novoj Gradiški se gradi pravoslavna crkva

Uz većinski, hrvatski narod, u Novoj Gradiški žive i pripadnici nacionalnih manjina s kojima Grad ima dobru suradnju i nastoji pomoći u realizaciji njihovih projekata.

Potvrda tomu je i gradnja nove pravoslavne crkve posvećene sv. Nikoli, odnosno sv. Nikolaju.

Opširnije...