Biti dobar majstor danas je nemjerljivo

Ovih su dana i u Industrijsko-obrtničkoj školi aktivnosti vezane za završetak nastavne godine i obranu završnoga rada učenika maturanata.

Teorijska nastava je završila krajem svibnja, a u tjednu početkom lipnja bila je završna obrana rada. I upravo su 3. i 4. lipnja učenici u skupinama i grupama, prema preporukama Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, odrađivali obranu završnoga rada i time završili svoje srednjoškolsko obrazovanje.  

Bez obzira na situaciju tijekom ove godine (štrajk, pandemija) u školi vjeruju da će učenici, vještine koje su dobili kroz ove tri godine, primjeniti kod poslodavaca  te da će oni njima biti zadovoljni. 

-Ali to svakako nije kraj njihovoga obrazovanja. Slijedi njihovo usavršavanje i drugi oblici dodanih vrijednosti kako bi i poslodavcima, ali i sebi bili što korisniji- ističe prof. Mijo Matošević, ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole. 

Zadovoljni su što se tiče uspjeha tim više što se stručno teorijska i opća teorijska nastava  izvodila na daljinu.  Praktična nastava se, gdje je to bilo moguće, ali u manjoj mjeri, izvodila kod poslodavaca.

-Do početka nastave na daljinu većina je učenika taj svoj praktični dio završnoga rada dobrim dijelom i napravila. Tako da možemo reći da su i izrada i obrana završnoga rada na kraju polučili ono što su naučili kroz ove tri godine školovanja-naglasio je prof. Matošević.

Samo suradnjom škole i psolodavaca učenici dobivaju dobre temelje

-Škola ih sama ne može dovoljno pripremiti, nego se isključivo u suradnji sa poslodavcima mogu dobiti dobri temelji na kojima se dalje „gradi kuća“. Tako je i kod nas u strukovnom obrazovanju bez obzira jesu li to programi vezanih obrta: instalater kućnih instalacija, automehatroničar ili zanimanje po školskom sustavu- monter i obrađivač, CNC operater, kuhar, konobar, prodavači, stolari, krojači i posebno ističem učenike koji se školuju  u pomoćnim zanimanjima: pomoćni kuhari i slastičari i pomoćni bravari.

Sve ovisi i od pojedinca. Imamo ih fantastičnih što su potvrdili i na državnim natjecanjima; prosječnih, ali i onih kojima treba pomoć. I svi razgovori sa poslodavcima i kreću u tom pravcu-kako im dati izlazni proizvod da ga oni za što kraće vrijeme dobiju korisnim.  Mi kažemo- sada ih pripremajte kada su na drugoj i trećoj godini kod vas na praksi. Imate 700-800 sati , možda i 1000 sati kroz te dvije godine učenike na raspolaganju.  Ali bez te suradnje škole i poslodavaca ne možemo postići cilj. To je tako i vani- istanuo je u razgovoru ravnatelj Matošević.

Odnos teorije i prakse je pitanje svih pitanja

 I u školi bi htjeli  više prakse, ali učenici trebaju dobiti dobar temelj i u općim predmetima. U narednih tri ili četiri godine radi se redizajn svih zanimanja, a to je 200 zanimanja u RH i više pažnje bi se i posvećivalo praktičnoj i stručno teorijskoj nastavi. Nadaju se, kako kaže prof. Matošević da će primjeniti iskustva iz Njemačke, Austrije... u tom pravcu.

Proslava kraja školske godine

Iako su i maturanti ove novogradiške srednje strukovne škole sudjelovali na Danu maturanata u organizaciji Grada, puno stvari koje je škola planirala ove godine (maturalno putovanje, zabava, EU projekti) je stalo.

-Mi imamo jako dobru suradnju s Hotelom Valamar. Učenici su dobivali dobre stipendije  za vrijeme školovanja 1.200 kuna i obavezu da nakon završetka odrade onoliko sezona koliko su godina dobivali stipendiju. To je bila i motivacija i učenicima i roditeljima, ali i sigurnost. Čekamo kako će se to rasplesti. Hoteli dijele sudbinu svih, da li će se nešto popraviti u 6 i 7 mjesecu vidjet ćemo, ovisi da li će biti turista. To vrijedi i za druga zanimanja-naglašava prof. Mijo Matošević.

Školuju za tržište rada

Ovo je škola  prvenstveno za tržište rada i tu vide priliku za mlade sposobne ljude. Učenici su i na daljinu usvojili neke vještine za cijeli život. Bilo je problem potaći ih na to, ali bio je ovo i put naprijed. Puno lakše i slobodnije komuniciraju, a to je prednost ove situacije. 

Učenici prvih i drugih razreda nastavu online završavaju do 26. lipnja, a onda će na praksu kod poslodavaca od 1. srpnja i potom sa potvrdama o završenoj praksi od 180 sati na upis u slijedeću godinu. 

-Što se tiče maturanata imamo dva zanimanja vezanih obrta-automehatroničar i instalater kućnih instalacija- oni su imali mogućnost  da osim završnoga rada imaju i pomoćničke ispite koji su u ingerenciji Hrvatske obrtničke komore, odnsono Ministarstva gospodarstva. Dobili smo naputak, zbog toga što nisu doneseni određeni Pravilnici, da se učenicim ta dva zanimanja, uz obranu završnoga rada automatski prizna i pomoćnički ispit . Taj pomoćnički ispit  je tim učenicima jedna ulaznica ako žele za dvije godine polagati majstorski ispit, a imaju dvije godine staža kod  poslodavca. Bez toga pomoćničkoga ispita morali bi imati tri godine radnoga staža- pojasnio je prof. Matošević.

Apliciranje za Industrijsko–obrtničku školu u tijeku

Dobili su informacije o odborenim programima i kalendaru što će biti objavljeno i na web stranicama škole. Prema planu, a usvojen je od BPŽ , a potom i od  Ministarstva zadržavaju plan upisa i bit će to isti broj od 150 učenika u prvi razred; nekoliko razreda u jednom zanimanju- CNC operater, monter i obrađivač rezanjem i deformacijom, prodavač, kuhar, konobar . To su razredi sa 20 učenika. Imaju kombinaciju razreda sa dva zanimanja: automehatroničar 10 učenika  i instalater kućnih instalacija 10 učenika. Također su u plan stavili 10 stolara, 10 krojača i 5 učenika pomoćnih kuhara i slastičara te 5 učenika pomoćnih bravara. 

- Od Nove Kapela do Okučana osmaša je manje nego prošle godine. Nadamo se ipak dobrom dijelu učenika.  Novost u odnosu na prošlu godinu je upis online, dakle svu dokumentaciju, nakon zaključavanja aplikacije prijava, slat će digitalno, a orginalne dokumente učenici donose u rujnu prilikom dolaska u školu. Do kraja sedmoga mjeseca su razni rokovi za prijave, rezultate, upisi ...sada više testiraju sebe, službeni rokovi će biti oglašeni.

Ono što želim poručiti roditeljima- razmislite i procijenite gdje vaše dijete ima najviše mogućnost i uspjeti.  Govorim to iz dugogodišnjega iskustva. Danas biti dobar majstor je nemjerljivo- zaključio je razgovor prof. Mijo Matošević, ravnatelj Industrijsko-obrtničke škole.

AEM banner

WEBRADIO OFF LINE

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner