U HRVATSKOM SABORU RASPRAVLJENO IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2018. GODINU

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić predstavila je u Hrvatskom saboru Izvješće o radu za 2018. dajući presjek godišnjeg rada institucije.

Istaknula je statistiku rada po pritužbama građana i građanki po kojima je postupala te ukazala na pojedine trendove vezano za diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, majčinstva i trudnoće, spolne orijentacije i rodnog identiteta u područjima rada i zapošljavanja, obitelji (uključujući nasilje u obitelji), obrazovanja, političke participacije, medija i drugih područja života.  Tijekom izvještajne godine radilo se na ukupno 1.576 predmeta vezano za koje je izdano 202 pisanih preporuka, 154 upozorenja i 109 prijedloga. Pritužbe se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju (83,2%) i u najvećem broju se radi o ženama (71,4%). Temeljem postupanja po pritužbama građana/ki, kao i provedenih istraživanja i analiza, u predmetnom Izvješću o radu za 2018., Pravobraniteljica je dala ukupno 104 opisa slučaja i 138 preporuka razvrstanih po područjima rada na koja se odnose.

Pravobraniteljica je istaknula dva aktualna EU projekta koja vodi: Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama i “Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine” Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj

Nakon izlaganja pravobraniteljice uslijedila je rasprava zastupnica i zastupnika koji su se osvrnuli na pojedina područja i trendove iskazane u Izvješću. 

Izvor: prs.hr

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner