Podrška ravnopravnosti spolova- na finsko-hrvatski način

Novi twinnig projekt Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Instituta za zdravstvo i socijalnu skrb i Republike Finske

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH i Institut za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske,u utorak će, 24.svibnja predstaviti twinning projekt Podrška ravnopravnosti spolova, sufinanciran u okviru Prijelaznog instrumenta EU za Republiku Hrvatsku

Jedan od najvećih izazova za nove države članice EU, svakako je provedba reformi, te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije.Kako bi odgovorila na taj izazov; EU je osmislila TWINNING kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine Europske unije. Pokrenut u svibnju 1998. Twinning je jedan od glavnih europskih alata za usklađivanje zakona i propisa s pravnom stečevinom, a njegov cilj pružanje potpre zemlji korisnici u razvoju moderne i učinkovite administracije putem reorganizacije javne uprave, razvoja ljudskih resursa i usklađivanja zakona i propisa s europskom pravnom stečevinom. Twinning se temelji na razmjeni znanja i iskustva stručnjaka iz javnog sektora, a područja pokrivena tim instrumentom isključivo su u nadležnosti države. Odnos između države članice i države korisnice je partnerstvo koje uključuje zajedničku odgovornost za postizanje dogovorenih rezultata, pruža tehničku i adminstrativnu pomoć, te doprinosi približavanju države korisinice administrativnoj praksi unutar EU, kao i izgradnji dugoročnih odnosa između starih, novih i budućih članiva Europske unije.

Twinning projekt „PODRŠKA RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA“, zajednički projekt Hrvatske i Finske, predstavit će Helena Štimac Radin, ravnateljica Vladinog ureda za ravnopravnost spolova,voditeljica projekta zemlje korisnice i Simo Mannila, viši stručnjak u Institutu za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske, kao voditelj projekta zemlje članice. Jedinstveni projekt prezentirat će Tamara Šterk, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske/twinning savjetnica u korisničkoj instituciji., Hannele Varsa, glavna tajnica Vijeća za ravnopravnost spolova (TANE)/stalna twinning savjetnica, a predstavljanju će nazočiti predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, koordinatori u tijelima državne uprave, predstavnici županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,Veleposlanici SAD, Australije, Kraljevine Norveške, Kraljevine Danske te visoki predstavnici veleposlanstava Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine.

Kao jedan od medija koji ima iznimno kvalitetnu suradnju s Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, i NG buntovnici će, u okviru programa Unitas web radija, kroz ciklus emisija „Kišobran za dvoje“, koje imaju za cilj afirmirati ravnopravnost spolova, predstaviti twinning projekt „Podrška ravnopravnosti spolova“.

WEBRADIO OFF LINE

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner