U Novoj Gradiški se gradi pravoslavna crkva

Uz većinski, hrvatski narod, u Novoj Gradiški žive i pripadnici nacionalnih manjina s kojima Grad ima dobru suradnju i nastoji pomoći u realizaciji njihovih projekata.

Potvrda tomu je i gradnja nove pravoslavne crkve posvećene sv. Nikoli, odnosno sv. Nikolaju.

Opširnije...