„Monitoring politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom

Edukacijski trening program za predstavnike udruga i civilnog sektora

Osječki Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, Srpskim demokratskim forumom, te nizozemskim partnerima PAX i haškom Akademijom za lokalnu upravu u Zagrebu, od 25.do 29.svibnja, za članove udruga i predstavnike civilnog društva iz cijele Hrvatske, organizira trenig pod nazivom „Monitoring politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom“. Uz brojne udruge s područja Slavonije, na treningu će aktivno sudjelovati i predstavnica novogradiške Građanske inicijative „Ng-Buntovnici“

Trening je integralni dio dvogodišnjeg projekta „Civilno društvo za odgovorn upravljanje“ koji se financira sredstvima Europske unije iz programa IPA-jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj.Uz iznimno atraktivne i edukativne teme, kao i koncepciju cjelotjednog trening programa( panel rasprave, okrugli stolovi i interaktivne radionice), posebna vrijednost ovog projekta su predavači-stručnjaci nizozemske udruge PAX ( peace, are you in?) i haške akademije za lokalnu upravu. Osnovni cilj treninga je osnaživanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva osnovanih radi promicanja, ostvarivanja i zaštite prava i interesa ranjivih skupina i ljudskih prava ( manjine, Romi, spol, rod, invalidi, mladi) za monitoring i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti disktriminacijom, te osnaživanje međusektorskog partnerstva kroz uspostavu lokalnih stručnih platformi organizacija civilnog društva, lokalne uprave te javnih institucija.Putem interaktivnih prezentacija i grupnih sesija kroz pet dana intenzivnog trening programa bit će obrađene brojne teme, između ostaloga i institucionalni i zakonodavni okvir anti disktiminacije u Hrvatskoj, međunarodni standardi,važnost kvalitetnog praćenja suzbijanja diskriminacije i  promicanja dobrog upravljanja,metode i monitoring forma, te uspostava međusektorskih lokalnih platformi. Organiztor, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka svim sudionicima osigurava smještaj u zagrebačkom hotelu „Panorama“, te prijevoz do Zagreba, a za trening su se, između ostaloga, prijavili i predstavnici civilnog sektora iz slavonskih gradova Beli Manastir, Osijek, Slavonski Brod,Nova Gradiška, Pakrac i Lipik

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner