Može li poljoprivreda naprijed?

min banner

Nove aktivnosti resornog ministarstva

Prema procjenama Ministarstva poljoprivrede u Hrvatskoj je više od 10 tisuća stočara koji nemaju dovoljno poljoprivrednog zemljišta za proizvodnju na svojim farmama temeljem broja uvjetnih grla stoke upisanih u jedinstveni registar domaćih životinja i ARCOD.

min stoka

Počevši od ponedjeljka, 20.travnja, Ministarstvo poljoprivrede će, putem Agencije za poljoprivredno zemljište, Hrvatske poljoprivredne agencije, te Agencije za plaćanja, početi s aktivnostima dodjele poljoprivrednog zemljišta bez javnog poziva, pozivajući sve korisnike čija je stoka upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja.Okvirni rok za prijavu je 15 dana, najkasnije do 4.svibnja.